bbbakgrunn2
b4

B&B Consult AS tilbyr tjenester innen mikrobiologisk rådgivning, med spisskompetanse innen bekjempelse og forebygging av legionella.

Offshorepakke

Å få Legionella i vannsystemet ombord en rigg kan ha stor innvirkning både på mannskap og drift, og kan, i ytterste konsekvens, være fatalt. Siden oppstart i 2012, har vi opparbeidet oss bred erfaring på kartlegging, risikovurdering og kjemisk rengjøring offshore. Vi jobber parallelt med resten av riggen, slik man unngår nedetid i denne prosessen. Offshorepakken består av risikovurdering inkludert oppsett av forebyggende rutiner iht. gjeldene lovverk, og kjemisk rengjøring/desinfisering av potvann-systemet på riggen. Ta kontakt for nærmere info!

Kjemisk rengjøring

Har du fått påvist Legionella i ditt system? Vi kan hjelpe! Legionellabakterien er «lunefull», og det finnes ikke en standard-løsning for å bli kvitt problemet. Med den riktige kunnskapen og erfaringen kan vi bistå med den riktige løsningen for ditt system, slik at du blir kvitt bakterien og får «nullstillt» anlegget. Vi bahandler ikke bare symptomene med å bli kvitt bakterien, men hjelper deg å finne årsaken til hvorfor problemet oppsto, slik man unngår å få det igjen.

Kurs

Vi skreddersyr kurs til akkurat det kunden trenger/ønsker! Legionellaforebygging er et stort tema, men alle trenger ikke vite alt. Vi har derfor sett at det optimale for våre kunder er å skreddersy kurset så det er tilpasset akkurat deres bedrift. På den måten kan man gå litt mere i dybden, og kurset blir relevant for deltakerene. Vi kan bl.a tilby: Legionellakontroll Risikovurderinger Drikkevann offshore

Risikovurdering

Byggeier eller driftsansvarlig er ihht lovverket pålagt å til enhver tid sikre anlegget mot legionellasmitte. Alle tiltak, både forebyggende rutiner og andre utbedringer, skal utføres på bakgrunn av en risikovurdering. ”Forebyggende arbeid innebærer å gjennomføre risikovurderinger, bruke disse som grunnlag for nødvendige tekniske endringer, etablering av drifts- og vedlikeholdsrutiner, og å verifisere at tiltakene fungerer tilfredsstillende.” (Vannrapport 123- Folkehelseinstituttet) Vi bistår gjerne med utføringen av risikovurderinger slik at alle tiltak er i tråd med gjeldende regelverk.

Kontaktinformasjon

B&B Consult AS

Organisasjonsnr: NO 999 328 660 MVA

Post- og besøksadresse: Myrabakken 70, 6010 Ålesund.

Telefon 70 31 35 50

E-post: post@bbcas.no